Spoločnosť FERDINAND MENZL, lekárska technika bola založená v roku 1990 tromi zakladateľmi, pánom Ing. Ferdinandom Suchoňom, pánom Ferdinandom Menzlom a pánom Ing. Milanom Suchoňom. V tom istom roku začala svoje pôsobenie aj firma FERDINAND MENZL, Medizintechnik vo Viedni. Spoločnosť bola zameraná na distribúciu, predaj a servis spirometrie a inhalačných pomôcok. Pán Ing. Ferdinand Suchoň spolupracoval s pneumonologickými a pediatrickými špecialistami, nemocnicami, sanatóriami a kúpeľnými spoločnosťami.
 
Po smrti pána Ing. Ferdinanda Suchoňa v roku 2014 prevzali firmu pán Ferdinand Menzl a pán Ing. Milan Suchoň. Od nového začiatku v roku 2014 rozšírila spoločnosť svoje portfólio a doplnila produkty o alergológiu, dermatológiu, imunológiu, otolaryngológiu a najnovšie gynekológiu. Naši obchodný zástupcovia pracujú na celom území Slovenska a navštevujú každého lekára a špecialistu v danom odbore.

Company FERDINAND MENZL, lekárska technika, s.r.o. was established at year 1990 by 3 founders, Mr. Ferdinand Suchoň, Mr. Ferdinand Menzl and Mr. Milan Suchoň. Company had from beginning 2 permanent employees and 1 half-time employee. Company was oriented for distribution, selling and servicing spirometry and inhalation devices. Mr. Ferdinand Suchoň gained contacts and cooperate with pulmonologist and pediatric specialists, hospitals, sanatoriums and spa companies.

 

After Ferdinand Suchon´s death at 2014, Mr. Ferdinand Menzl and Mr. Milan Suchoň took over the business. Mr. Ferdinand Menzl responsible for the running of the company and Mr. Milan Suchon for the economic point of view. From the new start at 2014, company has 6 employee and looking for 7th employee. Company has expanded its portfolio and added allergology, dermatology, imunology, otolaryngologist. Our sales representants are working across whole Slovakia. They visiting every doctor and specialist, pharmacies and hospitals.