Naša spoločnosť poskytuje záručný aj pozáručný autorizovaný servis a  technickú podporu pre prístroje a príslušenstvo značiek: 

Cenník servisných služieb

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

 

Servisná práca na mieste zákazníka

 

Servisná práca, inštalácia prístroja:

- na mieste zákazníka: 29,17 €/hod.

- každá aj začatá 0,5 hod.: 14,58 €

 

Školenie obsluhy prístroja a technická podpora:

- na mieste zákazníka: 29,17 €/hod.

- každá aj začatá 0,5 hod.: 14,58 €

 

Servisná práca cez telefón

 

Inštalácia prístroja a technické poradenstvo cez telefón do 10 min. hovoru: zdarma

Inštalácia prístroja a technické poradenstvo cez telefón 0,5 hod. : 14,58 €, každých aj začatých 10 min.: 4,86 €

 

Cestovné náhrady - výjazd technika

 

Cestovné náhrady - výjazd technika, každý aj začatý 1 km: 0,60 €

Platba za čas prepravy - výjazd technika, každých  aj začatých 10 min. prepravy: 4,86 €