Predajca a servisný technik.

Tomáš Hamran

hamran@menzl.sk
(+421) 903 404 224

Marketingový pracovník

slovak-office@menzl.sk
(+421) 911 797 294

Ekonomické činnosti

slovak-office@menzl.sk

FERDINAND MENZL, lekárska technika, spoločnosť s r.o.

Ovocná 10

91708 Trnava, SK

Informácie o spoločnosti:

IČO: 00588415

DIČ: 2020389987

IČ DPH: SK2020389987 (VAT)

Bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s.

IBAN: SK13 0200 0000 0000 2280 1212

SWIFT: SUBASKBX


Spoločnosť je zapísaná v OR Okr.súdu Trnava, odd. Sro, vo vložke č. 2157/T.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave

Pekárska 23

917 01 Trnava 1

tel.: 033/5512 689

e-mail: tt@soi.sk